Årets Fotograf 2022

VINNARE: Eddy van Vessel / Svenska Dagbladet / Frilans

Motivering:
Årets Fotograf Eddy van Wessel arbetar med rötter i en traditionell bildjournalistik men med ett egensinnigt bildspråk som bottnar i en outtröttlig vilja att berätta om sin samtid. Van Wessel berättar från de mest fasansfulla, krigsdrabbade delarna av världen. Hans bilder utmärks av att han aldrig ger vika för det han bevittnar, han sätter aldrig skygglappar på verkligheten. I rapporteringen från krigets Ukraina lyckas han med det svåra konststycket att balansera mellan krigets ödeläggelse och bedrövelse samtidigt som han inte blottlägger de drabbades integritet. Eddy van Wessels bildjournalistik ger både en konkret beskrivning av händelser samtidigt som den förmedlar starka känslor. Eddy van Wessel visar på ett starkt människorättspatos och en kompromisslös vilja att ge en röst åt de mest utsatta.

NOMINERADE:

Niclas Berglund / Sveriges Television

Yvonne Åsell / Svenska Dagbladet