Boken Årets Bild 2023

2023 är den 81:e upplagan av Årets Bild. Tävlingen riktar sig till yrkesverksamma fotografer och ämnar samla, visa upp och främja de främsta prestationerna inom bildjournalistiken i Sverige.

Sedan starten 1942 har mycket förändrats. Vi tävlar nu med både stillbild och video, kategorier och utformningen av tävlingen utvecklas år för år. Vi är stolta över att kunna visa upp ett så starkt fält av vinnare med ett fantastiskt material från hela världen.

Finns att köpa på bokorder.se

Produktion eddy.se ab
Omslagsbild Linus Sundahl Djerf/SvD
Repro & tryck Italgraf Media 2024