Integritetspolicy för Årets Bild Sverige AB

Det är viktigt för oss på Årets Bild AB att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi har en uppdaterad dataskyddspolicy i enlighet med GDPR. Att du finns i vårt register kan bero på att du deltagit i vår tävling, anmält dig till något evenemang eller anmält dig till vårt nyhetsbrev.

Vi lämnar aldrig dina personuppgifter till annan part och i de fall vi delar personuppgifter med underleverantör tecknar vi personuppgiftsbiträdesavtal.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Årets Bild Sverige AB, organisationsnummer 556704-8979.

Personuppgifter vi behandlar och med vilken rättslig grund

De personuppgifter vi behandlar är uppgifter som du har gett oss tillgång till eller som vi har samlat in från dig, ditt företag eller din arbetsplats såsom namn, företag, e-post, adress, telefonnummer samt eventuell länk till hemsida eller blogg. Vi behandlar dina uppgifter enligt samtycke eller avtal och du har när som helst rätt till att få dina uppgifter borttagna ur vårt register så länge det inte strider mot avtals- eller bokföringslagen.

Syfte med behandling av personuppgifter

Årets Bild Sverige AB behandlar dina uppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till tävlingar och evenemang samt för att skicka nyheter.

Hur länge personuppgifter sparas

Uppgifterna sparas så länge de är relevanta för vår verksamhet och kontakt.

För att få information om vilka uppgifter som finns sparade om dig eller om du vill att vi ändra något eller raderar dina uppgifter så skicka ett mail till info@aretsbild.se