Om Årets Bild

Årets Bild är Sveriges mest prestigefyllda pris för bildjournalister. Det instiftades av Pressfotografernas klubb 1942 för att främja goda yrkesprestationer och delas årligen ut av en oberoende jury.

Årets Bild ska främja god bildjournalistik och premiera bildjournalister samt framhäva bildens roll för demokrati och yttrandefrihet. Sedan 2019 är Martin von Krogh VD för bolaget och tillsammans med styrelseledamoten Vilhelm Stokstad driver de tävlingen som produceras av Leroy Media.

Vi lever i en värld där både stillbild och rörlig bild har en större närvaro än någonsin. Det är viktigt att belysa bildens central roll i det journalistiska berättandet och hur fotograferna spelar en avgörande roll i det journalistiska arbetet.

Tävlingen är öppen för alla yrkesverksamma fotografer i Sverige. I samtliga kategorier utgår juryn från följande principer: Inga bilder eller inslag behöver tidigare ha varit publicerade och materialet ska hålla högsta journalistiska kvalitet där berättandet premieras.