Om Årets Bild

Årets Bild är Sveriges mest prestigefyllda pris för bildjournalister. Det instiftades och ägs av Pressfotografernas klubb sedan 1942 för att främja goda yrkesprestationer och delas årligen ut av en oberoende jury.

Årets Bild ska främja god bildjournalistik samt framhäva bildens roll för demokrati och yttrandefrihet. Vi lever i en värld där både stillbild och rörlig bild har en större närvaro än någonsin. Det är viktigt att belysa bildens central roll i det journalistiska berättandet och hur fotograferna spelar en avgörande roll i det journalistiska arbetet.

Sedan 2019 är Martin von Krogh VD och driver tävlingen tillsammans med Leroy Media.

Styrelse

Martin von Krogh
VD
Niclas Cleverling
Ledamot
Michaela Abercrombie Simpson
Ledamot

Oscar Näsström
Ledamot
Eivind Vogel-Rödin
Ledamot

Jury Årets Bild 2023

Anna Clarén
Ordförande
Aida Chehrehgosha 
Ledamot
Andrea Gjestvang
Ledamot

Mads Greve 
Ledamot
Linnéa Rheborg
Ledamot