Tävlan i den 81:e upplagan av Årets Bild


Allmänt

Tävlingen är öppen för alla verksamma yrkesfotografer i Sverige som har en inriktning som bildjournalister eller dokumentärfotografer. Bilderna får inte vara tagna/filmade med utom-journalistiska begränsningar, som vid PR eller myndighetsuppdrag. Detta kan behöva styrkas i form av medlemskap i tex PFK, SJF, SFF eller annan liknande organisation. Medlemskap är inget tvång, dock ligger det på den tävlande att styrka att hen är yrkesverksam om tävlingsledningen efterfrågar det. Skulle hen inte kunna styrka detta och tävlar ändå men blir diskvalificerad återbetalas inga avgifter.  

Samtliga bidrag i alla klasser (undantaget Årets berättelse) ska vara tagna under 2023. Inget material får tidigare vunnit i Årets Bild Sverige. Den tävlande får endast skicka in material som hen själv har producerat. All form av Ai generering av bilder är inte tillåtet, den tävlande kommer att diskvalificeras. Namn, tidning eller kanalsymbol får inte synas i bidrag eller bildtexter. Alla bidrag tävlar anonymt.

TV bidrag ska ha tillstånd och rättigheter för all media som ingår i bidraget. Inga bidrag behöver varit sända tidigare. Tvärtom så uppmuntrar vi att redigera om inslagen så historien verkligen kommer till sin rätta. Högst tillåtna storlek 3 GB, 1280×1920

I klassen Årets Berättelse tillåts tävlande att skicka in äldre material, minst en bild/sekvens måste dock vara tagen/filmad under tävlingsåret. Det tidigare materialet kan ha blivit inskickat tidigare år, men får ej ha vunnit.

I samtliga kategorierna utgår juryn från följande. Inga bilder eller inslag behöver tidigare ha varit publicerade/sända, materialet ska hålla högsta journalistiska kvalitet där berättandet premieras.

Det kostar 500 kr att delta i tävlingen Årets bild. Då kan du skicka in obegränsad mängd material i samtliga klasser. 

Tävlingen stänger den 10 januari 2024, kl 19:00 Så länge tävlingen är öppen kan du komma tillbaka och redigera ditt bidrag.

Priser vinnaren av Årets Bild, Årets Fotograf, Årets Berättelse och Årets Rookie vinner vardera 5000 kr. Vinnare i övriga kategorier vinner 3000 kr per bidrag (är ni tre personer som samarbetat så får ni dela på vinsten). Samtliga vinnare får även en statyett. Alla nominerade och vinnare får varsin bok som hämtas ut på prisutdelningen. (Tävlingen står ej för frakt om ni inte kan närvara på galan.)


Etiska regler

Materialet ska hålla högsta journalistiska kvalitet. Vi följer SJF’s regler om journalistisk, etik och moral.

Bilderna får inte bearbetas till den grad att originalet skiljer sig för mycket. Det är inte tillåtet att klona eller mörka ner partier i bilden så de försvinner helt. I tveksamma fall kommer tävlingsledningen begära in originalfilerna för granskning och kan diskvalificera materialet, inga pengar återbetalas. Juryn kommer ha en hög tolerans på det konstnärliga arbetet, detta är dock en bildjournalistik tävling.

I samtliga klasser (undantaget porträtt) får inget material ha varit arrangerat vid foto/film ögonblicket. (undantaget är också intervjusituationen för allt rörligt material).

TV bidrag följer samma riktlinjer som stillbilden.


Klasser

Årets Fotograf
(Stillbild och TV)

Utses av juryn utifrån allt inskickat material, det krävs således INTE att tävlande skickat in i X antal kategorier för att tävla som årets fotograf.

Årets Bild
(Stillbild)

Juryn utser en bild från hela det inskickade materialet i tävlingen.

Årets Berättelse
(Stillbild och TV)

En berättelse som skildrats under en längre period där minst en bild/sekvens måste vara tagen/filmad under tävlingsåret. Max 30 bilder eller 30 min.

Årets Rookie
(Stillbild)

En aktuell portfolio på max 30 bilder där sökande får vara max 30 år gammal. Bilderna måste vara tagna under de senaste två åren. Alltså inte äldre än 2022.

Nyhet Inrikes
(Stillbild)

En bild eller ett reportage som skildrar nyhetshändelse eller aktuellt ämne från Sverige, reportagen måste innehålla 3-12 bilder.

Vardagsliv Inrikes
(Stillbild)

En bild eller ett reportage som skildrar en händelse eller företeelse i Sverige utanför nyhetsflödet, reportagen måste innehålla 3-12 bilder.

Nyhet Utrikes
(Stillbild)

En bild eller ett reportage som skildrar en nyhetshändelse eller aktuellt ämne från annat land än Sverige, reportagen måste innehålla  3-12 bilder.

Vardagsliv Utrikes
(Stillbild)

En bild eller ett reportage som skildrar en händelse eller företeelse utanför Sverige vid sidan om nyhetsflödet, reportagen måste innehålla  3-12 bilder.

Porträtt
(Stillbild)

En bild eller ett reportage med människan i fokus. I denna klass får bilden/bilderna vara arrangerade, reportagen måste innehålla 3-12 bilder.

Sport
(Stillbild)

En bild eller ett reportage som skildrar något från sportens värld, reportagen måste innehålla  3-12 bilder.

TV Nyheter
(TV)

Ett inslag eller reportage som skildrar en nyhetshändelse eller aktuellt ämne, max 15 min.

TV Reportage
(TV)

En berättelse som skildrar en händelse eller företeelse utanför nyhetsflödet, max 15 min.

TV Sport
(TV)

Ett inslag eller reportage som skildrar något från sportens värld, max 15 min.

Hederspris

Utses av en specialjury.


Hur man tävlar

Registrera ett konto senast 10 januari 2024.

När du väl betalt, godkänt regler, villkor och fyllt i all information kan du börja ladda upp ditt material. Du kan ändra och redigera dina bidrag fram tills att tävlingen stänger 10 januari 2024, kl 19:00.

TV-bidragen tävlar som grupp och inte som individ då en tv-produktion är ett samarbete. Viktigt att namnen på fotografen, redigeraren och reportern står med när du skickar in bidraget. Du behöver alltså inte vara fotograf för att skicka in ett bidrag till dessa klasser.

Det är inte tillåtet att tävla med samma singelbild i flera klasser. Singelbild får dock även tillhöra ett reportage.  Du kan inte tävla med samma reportage i flera klasser, det gäller även i Årets Berättelse som du alltså inte kan tävla med i andra klasser.

Registrera konto

Börja med att registrera ett konto. Fyll i ditt namn och välj ett lösenord. Ett bekräftelse mail skickas till dig. Ibland kan det fastna i ditt skräpfilter så kolla igenom det innan du hör av dig till oss.

Ladda upp material

Förbered ditt material på din dator genom att numrera dina reportage i den ordning du vill att de ska visas. Tex. Havsliv_1, Havsliv_2. osv. Obs använd inte Å,Ä,Ö eller specialtecken i filnamnet. Ladda upp ditt material genom att välja kategori, reportage, singelbild eller rörligt. Klicka sen på Spara.

Uppladdade bidrag

Här ser du allt ditt uppladdade material. Klicka på Redigera för att fylla i bildtexter, ditt namn och uppdragsgivare. Det är det här namnet/namnen som kommer synas i boken och på statyetten. Är ni flera som gjort materialet så skriver du ut alla namn här samt deras funktioner. tex Lisa Larsson/Foto, Amir Khalil/Redigering/Frilans osv. Under uppdragsgivare ska du skriva arbetsplatsen du gjort materialet för samt om du är frilans. tex DN/Frilans. Bildtexten ska förklara, vem, var och vad materialet handlar om. Har du skickat in reportage ska du här placera bilderna in den ordning du vill att juryn ska titta på den. Du gör det genom att dra och flytta bilderna. Den översta bilden ska vara den första osv.

Betala och skicka in, klicka på betala och fyll i din rabattkod som du fått från din arbetsgivare eller betala via Payson. När det är genomförd går du tillbaka till uppladdade bidrag och klickar på skicka in på VARJE bidrag. Texten ändras då från EJ INSKICKAT till INSKICKAT. Även nu har du möjlighet att redigera ditt material, det kan du ända tills tävlingen stänger 10 januari 2024 kl 19:00.


Regler och villkor

Regler

Samtliga bilder i alla klasser (undantaget Årets Berättelse) ska vara tagna under 2023. Inget material får tidigare varit inskickat eller ha tävlat i Årets Bild Sverige. Den tävlande får endast skicka in material som hen själv har producerat. TV bidrag ska ha tillstånd och rättigheter för all media som används i bidraget. I klassen Årets Berättelse tillåts tävlande att skicka in äldre material än från tävlingsåret men måste innehålla minst en bild/sekvens från tävlingsåret. Inga bidrag behöver tidigare varit publicerade. Namn, tidning eller kanalsymbol får inte synas i bidrag eller bildtexter. Alla bidrag tävlar anonymt. I samtliga klasser får materialet inte vara arrangerat vid foto- eller film-ögonblicket. Porträtt samt intervju för rörligt material är undantaget. Materialet ska hålla högsta journalistiska kvalitet där berättande premieras.

Villkor

Alla tävlingsbidrag ska vara fritt tillgängliga för bok, utställningar och andra produktioner som framställs av eller på uppdrag av Årets Bild Sverige AB, om publiceringen kombineras med information om tävlingen Årets Bild och/eller PFK. Årets Bild Sverige AB äger även rätten att publicera tävlingsbilder och TV inslag på den egna och på PFK:s hemsidor. Årets Bild Sverige AB har rätt att korrigera färger samt att beskära bilder vid produktionen av tryckmaterial och utställning. (Beskärning av bilder kommer undvikas i absolut största mån, men i vissa fall kan det vara nödvändigt för produktionens bästa). Tävlingsbilder och TV inslag får ställas till fritt förfogande för media och samarbetspartners för enstaka publicering i samband med prisutdelningen då tävlingsresultaten tillkännages. Bilderna ska kombineras med text om tävlingen Årets bild. Senare publicering av bilder ska ske efter överenskommelse med Årets Bild Sverige AB. Samarbetspartners, som har avtal med Årets Bild Sverige AB, har rätt att visa bidrag från Årets Bild under det aktuella tävlingsåret. Ett villkor är att Årets Bilds logotyp samt fotografens namn anges i proportion till bildens storlek. Genom att delta i tävlingen Årets Bild godkänner du dessa villkor.

Bildbehandling

Bildernas bearbetning ska motsvara, och inte utgöra en grundläggande skillnad, från originalet. Juryn har hög tolerans för konstnärlig förhöjning i bildbearbetning men kloning, väsentligt mörka ned partier, addera eller ta bort föremål eller på annat vis ändra innehåll i bilden är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att använda Ai för att skapa, ta bort eller lägga till innehåll i bilden. Juryn förbehåller sig rätten att vid tveksamma fall kräva in originalfiler för granskning. Vid diskvalificering av material återbetalas avgiften ej. Bilderna måste ha tillräcklig upplösning för att kunna reproduceras i både bok och utställningsform. Interpolera eller förstora inte bildfilerna över deras originalstorlek. Använd gärna JPG i en storlek på max 30 MB 300dpi. Filmer önskar vi att ni håller er till MP4 format 1920×1080 max 3 GB.

Bildtexter

Samtliga bidrag (detta gäller även rörligt material) ska ha bildtexter. I dessa ska frågorna när, var, hur och vem besvaras. Maximalt antal tecken i en bildtext är 500. Reportage ska innehålla en övergripande beskrivning i seriens första bild med maximalt 1000 tecken.


Juryn

Allmänt

Juryn är oberoende tävlingsledningen och består av en ordförande och fyra ledamöter. Ordförande leder samtalen och ska ha ett större perspektiv på tävlingen och tidigare vinnare genom åren. Vi vill att tävlingen går framåt och inte upprepar sig. Det är sen ledamöterna som röstar på bidragen, vid jämna omröstningar har ordförande mandat att fatta beslut om vinnare.

Juryn kommer att följa Årets Bilds regler och villkor när de utser vinnare men får även jurydirektiv i hur de ska bedöma alla bidrag utifrån hur tävlingsledningen vill forma Årets Bild.

Juryn har även rätt att begära in fotografens råmaterial och bakgrundsinformation till samtliga inskickade bidrag.

Juryn utser i varje klass tre nominerade varav en är vinnare. Tävlingsbidrag som enligt juryn avviker från regler och villkor kan diskvalificeras.
Juryn är hemlig fram tills att att tävlingen är stängd, detta för minsta möjliga påverkan.

Jury direktiv

Vi söker bilder som med stor journalistisk integritet lyckas förmedla en berättelse.

Enstaka bilder som levererar sin berättelse som ett slag i magen, men som ändå innehåller detaljer och kvaliteter som gör att de tåls att komma tillbaka till och titta på igen. Bildreportage som följer ett skeende, händelse eller djupdyker i ett ämne. Här får berättelsen krypa sig på lite långsammare. Men viktigt att information kommer fram, att bilderna är relevanta för storyn och inte bara utfyllnad. Tänk gärna en extra gång på i vilken ordning fotografen lagt bilderna. Stärker sammansättningen historien? Hur är ämnes valet? Finns det nått nytt eller är det något som vi sett många gånger tidigare?

Porträtt klassen är den med flest bidrag i, ett porträtt ska vara mer än en snygg bild i studio. Här letar vi efter ett fotografi/reportage som berättar något om personen.

I alla kategorier letar vi efter berättelser och innehåll ska värderas högre än yta i bedömningen. Lärde du dig något nytt? Fick du reda på den information du sökte? Blev du nyfiken på mer? Är berättelsen relevant? Har du sett det här förut? Vinnarna i Årets bild ska inspirera, utveckla och föra bildjournalistiken framåt i Sverige. 

Årets Bild ska vara relevant för året som gått. Är det den bilden som summerar det här året om 10 år? Årets fotograf, här vill se en fotograf som fyller i allt ovan. Innehåll, ämnes val, konstnärlighet, integritet, nytänkande, utmanande. Finns det i ett bidrag eller är det en större bild som behövs för bedömning? 

Sist av allt vill vi att ni ser på helheten på tävlingen, finns det en balans bland årets vinnare. Är det upprepningar, slätstruket? Tänk på hur hela resultatet kommer se ut och tas emot.

Ni ska gemensamt komma fram till vinnarna och vi uppmuntrar till diskussion, frågeställningar och argumentation.
 


Prisutdelning

Prisutdelningen sker på Nalen den 14 mars 2024 i Stockholm med sittande middag och stängda dörrar.


FAQ

Tävlar reportage mot singelbilder?

Nej, det är två individuella klasser och det blir två olika vinnare.

Om jag skickar in ett reportage måste jag då skicka in samma bilder som singel bild? Så har inte WPP!?

Ja, för att tävla i rätt klass måste du skicka in varje tävlingsbild i rätt klass. Juryn kan flytta runt bilder och reportage, men det är inget du ska räkna med. Du kan heller inte tävla med samma singel bild i flera klasser. Men du kan tävla med en bild som du skickar in i ett reportage i samma eller annan singel klass. 

Har ni tagit bort andra och tredje pris?

Ja

Varför har ni satt priserna exklusive moms? Jag känner mig lurad!

Tävlingen riktar sig mot yrkesfotografer, dessa arbetar antingen som frilansare och är vana att köpa varor ex moms eller är några av de lyckliga människor med fast tjänst. Då är det arbetsgivarens uppgift att betala för att tävla anser vi och de är också vana att betala ex moms. 

Kan jag ta med min mamma på prisutdelningen om hon inte äter middag?

Ja självklart är din mamma välkommen dock måste alla som kommer på prisutdelningen köpa middagsbiljett. Ingen utan biljett släpps in. Nominerade går dock gratis och kommer få en inbjudan.

Men varför har ni gjort så? Jag tycker det är för dyrt och det var så kul när ens familj kunde följa med!

Vår ambition är att försöka höja statusen på tävlingen. En tävling som skapar människors karriärer har en enorm vikt. Vi vill ta bort klubbtävlingen och öka prestigen till den nivå som tävlingen förtjänar. Här vill vi också ta tillbaka den mötesplatsen som Årets bild har varit för branschen där man kan träffa sina kollegor från olika redaktioner. Din mamma hoppas vi att du tar hand om och träffar under resterande 364 dagar på året. I priset ingår trerätters middag med dryck och fördrink och underhållning. Vi har redan subventionerat priset lite och hoppas att du kommer ha en fantastisk kväll. 

Jag fattar inte Årets fotograf?

Alla som skickar in ett bidrag till Årets Bild är med och tävlar om Årets Fotograf. Sen kommer juryn utse en vinnare. Det gynnar dig dock att skicka in en bredd så juryn ser vad du kan. Men likväl kan ett väl berättat reportage göra dig till Årets Fotograf. Läs mer under jurydirektiv hur de tänker.

Varför har ni tagit bort sport feature och action klasserna?

Vi har tittat på World Press Photo och tyckte det var en mycket bättre lösning. Att hålla det mer öppet öppnar upp möjligheterna och gör det också svårare för er på många sätt. 

Jag tyckte det var bättre förr!

Mycket var bättre förr, men inte allt. Vi vill utveckla tävlingen och då försöker vi ta det som varit bra och tillföra en hel det nya idéer. Hör gärna av dig och kom med konstruktiva idéer, vi lyssnar gärna men kanske inte alltid håller med. Det som du och vi dock har gemensamt är att vi vill det allra bästa för svensk bildjournalistik!

Måste jag vara medlem i PFK för att tävla?

Nej, du behöver inte vara medlem i någon av de organisationer vi nämner. Dock måste du kunna styrka att du är yrkesverksam fotograf med en dokumentär eller bildjournalistisk inriktning . Med yrkesverksam fotograf menar vi att du försörjer dig till merparten på ditt fotograferande. Sverige är ett så pass litet land så vi är ganska säkra på att vi har koll på det flesta fotografer, antingen vi själva eller genom våra kollegor. Skulle vi inte känna igen dig kan du styrka detta genom fakturor eller dylikt, vi hittar en lösning. Vi är dock måna om att inte öppna upp tävlingen för amatörer eller hobbyfotografer.