Porträttbild

Vinnare: Magnus Wennman (Aftonbladet)

Motivering: Ett porträtt som är lika vackert som brutalt. De djupa ärren etsar sig fast och lämnar ingen oberörd. Det måleriskt vackert fallande ljuset mitt i det sårbara skapar en bild omöjlig att värja sig från. Bilden rymmer en historia som fotografen varsamt och respektfullt ger åt betraktaren att fundera kring.

Prostitutionen ökar under pandemin – och var tionde svensk man har köpt sex. Merparten av kvinnorna i svenska sexhandeln kommer från andra länder. Shelley, 21, är svensk. Hon säljer sex.

Nominerad: Anette Nantell (Dagens Nyheter)

Inga fler flätor. Håret var viktigt för Birgitta Ohlsson. Det trodde hon i alla fall, tills hon tappade det. Inom loppet av en vecka fick Birgitta Ohlsson diagnosen. Bröstcancer. Spridd till lymfkörtlarna i armhålan. Och tumörerna där var aggressivt snabbväxande. – Jag skrev till min vän Cecilia Wikström, som ju är präst: ”Nu har jag cancer och om jag dör vill jag att du begraver mig”.

Nominerad: Hussein El-alawi

Malmö 2021 Att hålla näsan över vattnet Så håller du dig över ytan, löd rubriken till en hurtig självhjälpstext häromsistens. Det var en artikel av många i sitt slag. De uppfordrande texter vars budskap är att det mesta i livet handlar om attityd. Att allt till syvende och sist beror på oss själva. Hur vi tar det, och så vidare. Ja, du vet hur det brukar låta. Vad är det för yta de talar om? – gränsen mellan uppe och nere, mellan att kunna andas fritt och tvingas hålla andan. Tillvarons vatten utsätter oss för olika djup och just din ”yta” är inte alltid synlig för andra, inte som här på Öresunds Funkis, ”badet utan hinder” vid Ribersborgsstranden i Malmö. Här ligger Sadir Al-Asady på botten med dottern Leah på ryggen. Han har näsan över vattnet. Hon sitter på en stark rygg som hjälper henne att bära huvudet högre än många andra badare.